Các Đối Tác Nổi Bật

Chúng tôi tự hào là nhà xuất khẩu chính thức đến hơn 30 thị trường xuất khẩu lớn điển hình như: Philippines, Indonesia, Ghana và Trung Quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để tiếp tục đồng hành với vai trò là một đối tác đáng tin cậy cho những thị trường tiêu dùng chất lượng trong ngành công nghiệp gạo.

Năm 2023, TMI mở rộng và phát triển sang thị trường nội địa và ra mắt thương hiệu “Đồng Việt”

Một số đối tác tại thị trường nội địa mà chúng tôi đã hợp tác