Another brand of clean, high-quality rice contributes to the domestic rice market

(VOH)-Sau 15 năm chinh phục thị trường thế giới và giữ ngôi vị Top đầu doanh nghiệp XK gạo lớn nhất VN, Thuận Minh quay về chinh phục thị trường nội địa và ra mắt thương hiệu gạo sạch ngon Đồng Việt. Để tạo dựng niềm

Promote rice export, develop the domestic market associated with maintaining the brand of delicious and quality products

VOH – Chất lượng và nguồn gốc được ưu tiên hàng đầu, hợp tác bền vững và chặt chẽ với nông dân, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đặt ATTP và sức khỏe lên hàng đầu là mục tiêu cốt lõi của TMI. Gạo Việt